Mail: info@unigoed.eu

Welkom


Als hedendaagse ondernemer concentreert u zich op uw core business, ofwel uw kernactiviteiten. Om minimaal uw marktpositie te kunnen handhaven en de concurrentie voor te blijven, moet u geregeld aanzienlijke investeringen plegen, met name ten behoeve van de (verdere) ontwikkeling en de uitbreiding van die kernactiviteiten. Het vastleggen van financiële middelen in onroerend goed, waarmee grote bedragen zijn gemoeid, is daarom vaak niet raadzaam.

Wij bieden u een adequaat alternatief: het leasen van bedrijfshuisvesting, zijnde een bedrijfshal, een kantoorpand of een combinatie hiervan.