Mail: info@unigoed.nl

Leasevormen


Unigoed biedt de ondernemer de keuze uit twee lease-vormen: leasen van bedrijfshuisvesting zonder koopoptie en leasen van bedrijfshuisvesting met koopoptie met een jaarlijks dalende koopprijs.


Leasen zonder koopoptie

Indien u kiest voor het leasen van een bedrijfshuisvesting zonder koopoptie dan bedraagt het leasebedrag 10% van de stichtingskosten. De stichtingskosten zijn de bouw- en grondkosten. De leaseovereenkomst zal vervolgens worden aangegaan voor een looptijd van tien jaar.


Rekenvoorbeeld
Leasen met koopoptie

Indien u kiest voor leasen met koopoptie, dan bedraagt het leasebedrag 13% van de stichtingskosten. Bij leasen met koopoptie heeft de ondernemer het recht om het onroerend goed aan te kopen voor een bedrag dat jaarlijks met 5% daalt. Oftewel: na bijvoorbeeld 5 jaar heeft de ondernemer het recht het onroerend goed aan te kopen voor 75% van de oorspronkelijke stichtingskosten.


Rekenvoorbeeld
Waarom Leasen?

Hieronder staan voor u de voordelen van leasen kort en krachtig omschreven.


Grote vrijheid van bouwen

U bepaalt zelf de locatie, omvang, indeling en afwerking van uw bedrijfshuisvesting.


Hoge kwaliteit van uw bedrijfshuisvesting

U beschikt over hoogwaardige, energiezuinige bedrijfshuisvesting met een

aangenaam werkklimaat en lage onderhoudskosten.


Concentratie op uw kernactiviteiten

U kunt zich volledig concentreren op uw kernactiviteiten wanneer wij de

nieuwbouw gedurende de gehele bouwfase van ontwerp tot realisatie

voor u regelen.


Geen groot onderhoud

U hoeft zich niet te bekommeren over het groot onderhoud van uw

bedrijfshuisvesting. Dit wordt door Unigoed verzorgd.


Geen liquiditeitsbeslag

Met uitzondering van de waarborgsom kost de geleaste bedrijfshuisvesting

u geen liquiditeiten en legt het geen beslag op uw werkkapitaal.


Goede solvabiliteit

Uw bedrijfshuisvesting verschijnt bij operational lease niet op de balans,

wat uw solvabiliteit positief beïnvloedt.


Waardestijging komt u ten goede

Indien u kiest voor leasen met koopoptie met een jaarlijks dalende koopprijs

(financial lease) komt de gehele waardestijging u ten goede en bepaalt

u helemaal zelf wanneer u eigenaar wordt van het onroerend goed.